DORPSRAAD BEEK EN DONK

Voor het bevorderen van het woon- en leefmilieu van Beek en Donk


Werkgroep Verkeer

Werkgroep verkeer Laarbeek is een groep samengesteld uit elk één vertegenwoordiger van de 4 dorpsraden, politie, beleidsmedewerker verkeer namens de gemeente en de wethouder verkeer.
De werkgroep verkeer is een zelfstandig orgaan en wordt vanuit de dorpsraad Beek en Donk vertegenwoordigd door Dhr. Henk Peters.

Elke 6 weken komt de werkgroep bijeen om alle lopende als ook nieuw ingebrachte verkeersproblemen te behandelen.
De gemeente draagt zorg voor de notulen en uitnodigingen.
Als gereedschap om de hoeveelheid verkeersgebruikers te meten als ook ter bewustwording van
de snelheid, hebben de 4 dorpsraden 2 snelheidsdisplays ter beschikking die ingezet kunnen worden.
Naast de verkeersproblemen zijn de dorpsraden ook betrokken bij het aanwijzen van de juiste locaties voor laadpalen over de verschillende kernen.

Werkgroep Wonen

Werkgroep wonen Laarbeek is een groep samengesteld uit elk één vertegenwoordiger van de 4 dorpsraden, seniorenraad, beleidsmedewerker wonen namens de gemeente en de wethouder wonen.
De werkgroep wonen is een zelfstandig orgaan en wordt vanuit de dorpsraad Beek en Donk vertegenwoordigd door Dhr. Henk Peters.

De werkgroep komt elk half jaar bijeen om alle lopende als ook geplande bouwplannen in Laarbeek te behandelen.
De gemeente draagt zorg voor de notulen en uitnodigingen.

Mocht je belangstelling hebben om ook toe te treden tot één van deze werkgroepen of wil je meer informatie dan kan dat middels onderstaand contactformulier of via een mail naar: info@dorpsraad-beekendonk.nl.
Deelname kan zonder direct lid te worden van de dorpsraad