DORPSRAAD BEEK EN DONK

Voor het bevorderen van het woon- en leefmilieu van Beek en Donk

Werkgroepen

De komende jaren wil de dorpsraad zich vooral richten op het stimuleren en ondersteunen van projecten die aangedragen worden door de inwoners van Beek en Donk.

Voor het uitvoeren van of meedenken over deze projecten kunnen inwoners van Beek en Donk  zich aansluiten bij een werkgroep zonder daarvoor lid te worden van de dorpsraad.  


Daarom willen wij  het volgende vragen:

    - Welke projecten zijn wenselijk voor de leefbaarheid van Beek en Donk?

    - Welke knelpunten ervaar je nog in Beek en Donk?


Op dit moment draaien de volgende projecten waar de dorpsraad direct, of via vertegenwoordiging, bij betrokken is:

  Verkeersveiligheid

    WMO

    Leefbaarheidsinitiatie