DORPSRAAD BEEK EN DONK
Voor het bevorderen van het woon- en leefmilieu van Beek en Donk


Bestuur Dorpsraad Beek en Donk

Dagelijks bestuurVoorzitter en lid leefbaarheidsinitiatief

Mw. Ans v.d. Kerkhof - van Hout


Secretaris

Mevr Mariette Frijters


Penningmeester en lid leefbaarheidsinitiatief

Dhr. Paul v.d. Walle


LedenLid leefbaarheidsinitiatief en lid WMO raad

Dhr. Joep van Dijk


Lid verkeerswerkgroep

Dhr. Michiel van den Eijnde


Lid Websitebeheer en Buurtpreventie

Dhr. Frans Jansen


Lid werkgroep Lagerhuisdebat en verkeersgroep

Dhr Henk Peters


Lid leefbaarheidsinitiatief

Mevr. Shqipe Lajqi


Lid buurtpreventie

Dhr Tim Donkers


Lid  WMO raad

Mevr Anne v.d. Heuvel


notuliste

Mevr Ellen v.d. Kamp


Dorpsondersteuner Vierbinden, adviseur

Mevr. Susan de Koning
 

 

Vele handen maken licht werk.

De dorpsraad blijft altijd op zoek naar mensen die ons op een of andere manier willen ondersteunen.

  

Voor het formeren van werkgroepen zoekt de dorpsraad  kandidaten. Ook nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom. De contacten tussen de dorpsraad en de inwoners zal op deze wijze veel intensiever worden. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met een van de bestuursleden of via info@dorpsraad-beekendonk.nl