DORPSRAAD BEEK EN DONK

Voor het bevorderen van het woon- en leefmilieu van Beek en Donk


Leefbaardheidsinitiatief


 Advies.

De Dorpsraad is er voor jou! Alle inwoners van Beek en Donk kunnen bij de dorpsraad terecht voor het het opstarten van initiatieven.

De Dorpsraad helpt de inwoners door mee te denken, mee te beslissen en medeverantwoordelijkheid te dragen op het gebied van leefbaarheid.

Sinds juni 2018 kun je ook aanvragen rondom vergroening en verfraaiing van uw straat, buurt of wijk (buurtidee) bij de Dorpsraad indienen.

Mocht je nu zelf zo'n goed initiatief hebben, maar:

  • Ik weet niet goed hoe dit aan te pakken
  • heb ik een vergunning nodig en hoe regel ik dat?
  • kom ik in aanmerking voor subsidie en zo ja, waar kan ik dan terecht?

En voor nog veel meer vragen.......kun je altijd contact opnemen met de Dorpsraad.

Stuur een mail naar:info@dorpsraad-beekendonk.nl

en stel hier je vraag.

Financiële bijdrage.

Als je een idee hebt waarmee de leefbaarheid in Beek en Donk verbeterd kan worden, of je hebt een idee voor de verfraaiing van jouw buurt of straat, dan kun je een aanvraag voor een bijdrage indienen.

De aanvraag dient een omschrijving te geven van het initiatief en voorzien te zijn van een kostenbegroting. Het benodigde formulier vindt je hier.

Laat je inspiratie maar werken, alle ideeën kunnen worden ingediend. Een commissie van de Dorpsraad  beoordeelt de binnengekomen aanvragen en zal je zo spoedig mogelijk berichten of en voor hoeveel, het plan beloond zal worden.

Uw aanvraag zal wel aan enkele voorwaarden moeten voldoen. Deze voorwaarden vindt je hier.

Om zoveel mogelijk aanvragen te kunnen belonen, is de maximale bijdrage per idee vastgesteld op

   € 500.00.

Graag zien we binnenkort jouw initiatief bij ons binnenkomen.