DORPSRAAD BEEK EN DONK

Voor het bevorderen van het woon- en leefmilieu van Beek en Donk


Aanvraagformulier voor financiële ondersteuning.

 

Stuur altijd ook nog een begroting van het project naar

Dorpsraad Beek en Donk

Commissie Leefbaarheidsinitiatief

Merellaan 85741JX  Beek en Donk

Of als bijlage per mail naar info@dorpsraad-beekendonk.nl 

steeds met datum aanvraag.