DORPSRAAD BEEK EN DONK

Voor het bevorderen van het woon- en leefmilieu van Beek en Donk


Werkgroep leefbaarheidsinitiatief

De Werkgroep Leefbaarheidsinitiatief beoordeelt de binnengekomen aanvragen voor een financiële bijdrage.

Meer hierover vindt u hier.

Mocht u belangstelling hebben om ook toe te treden tot deze werkgroep of wilt u meer informatie, dan kan dat middels onderstaand contactformulier of via een mail naar: info@dorpsraad-beekendonk.nl.

Deelname kan, zonder direct lid te worden van de dorpsraad.