DORPSRAAD BEEK EN DONK

Voor het bevorderen van het woon- en leefmilieu van Beek en Donk


Werkgroep leefbaarheidsinitiatief

De Werkgroep Leefbaarheidsinitiatief beoordeelt de binnengekomen aanvragen voor een financiële bijdrage.

Meer hierover vindt je hier.

Mocht je belangstelling hebben om ook toe te treden tot deze werkgroep of wil je meer informatie, dan kan dat middels onderstaand contactformulier of via een mail naar: info@dorpsraad-beekendonk.nl.

Deelname kan, zonder direct lid te worden van de dorpsraad.