DORPSRAAD BEEK EN DONK

Voor het bevorderen van het woon- en leefmilieu van Beek en Donk



Dankzij sponsoring nieuwe kleding voor Zwemvereniging Beek en Donk

Afgelopen zaterdag 7 juli heeft het team van vrijwilligers van Zwemvereniging Beek en Donk genoten van de jaarlijkse barbecue. Deze barbecue wordt bekostigd vanuit de vrijwilligersvergoeding van de trainers en dient als gezamenlijke afsluiting van het zwemseizoen. Een leuke en gezellige avond met alle vrijwilligers van de vereniging!  

Ook was het een bijzondere avond, want de nieuwe kleding voor het team van vrijwilligers werd die avond uitgedeeld in het bijzijn van de hoofdsponsor, eigenaar van KRS Consultancy. Naast KRS Consultancy zijn de tenues mede mogelijk gemaakt door de Dorpsraad en Intersport Gunneman. De polo’s zijn op de barbecue over de kleding aangetrokken om ze op de foto te kunnen showen! Naast de polos’s zijn er ook nog shorts voor alle vrijwilligers.   Zwemvereniging Beek en Donk bedankt de drie sponsoren dat zij de mogelijkheid hebben gezien om een bijdrage te leveren aan de aanschaf van de nieuwe kleding. Het team van de Zwemvereniging zal het nieuwe zwemseizoen op 23 augustus star

Opening open leslokaal kindcentrum De Raagten

Op dinsdag 10 april is het open leslokaal bij kindcentrum De Raagten officieel geopend. Wethouder Johan Briels, namens de gemeente, en Joep van Dijk, namens de Dorpsraad Beek en Donk, knipten, met assistentie van 2 leerlingen, gezamenlijk een lint door. Hiermee was het leslokaal geopend en kon er begonnen worden met een voorlees les voor leerlingen van groep 2.

Bouw Amfitheater kindcentrum De Raagten

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de bouw van het amfitheater bij kindcentrum De Raagten. Dit is een project dat door de Dorpsraad wordt ondersteund.


Dierenpark  het Regter Eind ontvangt bijdrage Dorpsraad B&D.

Afgelopen week is aan  Dierenpark het Regter Eind een bijdrage overhandigd van de Dorpsraad Beek en Donk. Zij hebben onze bijdrage samen met die van andere sponsors benut om nieuwe middelen aan te schaffen.

Hiermee krijgen zij meer mogelijkheden om lezingen te verzorgen. Voor scholen etc.

Voorzitter Tonny van de Graft is erg blij dat ze nu aan de slag kunnen. Het Dierenpark willen zij daarmee nog meer op de kaart zetten.


Nieuw AED apparaat in buitengebied Beek en Donk.

Met de aanschaf en plaatsing van een AED-apparaat en een cursus voor de vrijwilligers is sinds kort het AED Netwerk van Laarbeek weer een stuk verder uitgebreid. Een deel van het buitengebied
van Beek en Donk (Broekkant, richting Gemert) is nu ook verzekerd van vrijwilligers die in actie komen als er een persoon een hartstilstand krijgt.
Het AED-apparaat hangt bij Schapenboerderij de Lange Vonder en Tanja Verbakel is een van de initiatiefnemers die haar buurtgenoten mobiliseerde om zich als vrijwilliger aan te melden. "Wij hadden hier nog geen AED hangen en op feestjes heb je het er met je buren wel eens over. Een tijd terug is hier een fietser onwel geworden en dan ga je toch nadenken. Toen zeiden we al mocht de mogelijkheid zich voordoen dan gaan we stappen ondernemen."
Verbakel klopte aan bij Joep van Dijk van AED Alert Laarbeek. De stichting hielp Verbakel en haar
buurtgenoten. De aanschaf van de kast en de cursus voor de vrijwilligers werd mede mogelijk gemaakt door de stichting, gemeente, dorpsraad en het ondernemersfonds. "De cursus was leerzaam", legt Verbakel uit. "De meesten weten er wel iets van omdat ze een eigen bedrijf hebben, maar toch pik je nog dingen op. We hebben nu gezien waar de kast hangt, hopelijk hebben we hem nooit nodig."
Of dat daadwerkelijk zo is, valt nog te bezien. Volgens Joep van Dijk zijn er in Beek en Donk gemiddeld zo'n zes meldingen per jaar. "We hebben in Laarbeek een hele goede dekking. In de binnengebieden is het honderd procent en we zijn blij dat we nu ook langzaamaan in de buitengebieden meer dekking krijgen. Dat is erg prettig. Want in buitengebieden zijn de aanrijtijden van ambulances toch langer. Dus een AED-netwerk is daar ook noodzakelijk."
De doelstelling van AED Alert Laarbeek is om binnen zes minuten bij het slachtoffer te zijn. "Wil je enig
succes boeken met reanimeren, dan is dat nodig. Reanimeren blijft het belangrijkste", legt Van Dijk uit. "Laarbeek is dan ook opgedeeld in zesminuten-zones van vrijwilligers en AED-apparaten." Op het moment dat iemand onwel wordt en er een melding naar 112 gaat, gaat ook het AED-netwerk zijn werk doen. Mensen binnen de zes minuten zone die zich aangemeld hebben als vrijwilliger krijgen een sms. De helft wordt direct naar het slachtoffer gestuurd, de andere helft krijgt de melding om eerst het dichtstbijzijnde AED-apparaat te gaan halen. "Na zes minuten wordt de kans op succes per minuut met tien procent kleiner", legt Van Dijk nog maar eens de noodzaak uit. "Mijn grote drijfveer om hieraan mee te helpen, is dat mijn vrouw zelf een hartstilstand kreeg. Per toeval kwam er iemand bij. Met dit systeem sluit je toeval uit." Dankzij het grote Laarbeekse netwerk is er ook veel steun onderling. "Met dit netwerk sta je er nooit alleen voor", benadrukt Van Dijk. "Als je zoiets begint is niet alles leuk, maar succes is wel de grote motivator." Nu in alle vier de Laarbeekse kernen de dekking is ingericht wordt gekeken naar het buitengebied. In een aantal keren is het al zover. "In andere buitengebieden willen we ook zeker gaan kijken. Zeker als er genoeg vrijwilligers zijn. Want zonder vrijwilligers kunnen wij niets."
Informatie over het AED-netwerk is te verkrijgen via www. aedalertlaarbeek.nl of via de
netwerkcoördinatoren: voor Aarle- Rixtel; Jolanda van Mierlo 06-52660705. Voor Lieshout/ Mariahout;
Monique Hubrechsen 06-38775775. Voor Beek en Donk; Joep van Dijk 06-46970485.


Verslag plaatsing Picknicktafels Buurtvereniging "De Muzenkanten"

Op 23 september  was het "Burendag" en daarom  heeft Buurtvereniging "De Muzenkanten" het initiatief genomen om de buurt verrijken met 3 picknicktafels. Met ondersteuning van de Dorpsraad, zowel met advies als financieel , zijn in samenspraak met de gemeente 3 locaties uitgezocht waar deze tafels geplaatst konden worden.  Tijdens het plaatsen werd de bouwploeg onder het genot van een bakje koffie ook nog even verrast door de Super Sociaal bus die een lekkere vlaai kwam brengen.  De tafels staan in het zicht op verschillende speellocaties (Ouverturelaan,  Klavierstraat en Muzenlaan) en nodigen hierdoor uit om even "aan te schuiven" bij een ouder die toezicht houdt bij de spelende kinderen. Of natuurlijk voor een spontane picknick. Het bestuur hoopt ook op veelvuldig gebruik. Tip bij een doorbrekend zonnetje: Dek de lunchtafel eens samen met de buren op een van deze veldjes.

Bloemenbaskets Heesweg

Hierbij nog een foto van onze bloembak met een paar buurtbewoners die aan het water geven zijn. We hebben vier groepen in de straat die elk verantwoordelijk zijn voor een aantal bakken. De eerste drie weken geven we water om de dag en daarna 1 x per week. De bakken hebben nl een waterreservoir en na drie weken zijn de worteltjes zo lang dat ze het reservoir hebben bereikt. Hierdoor hoeft het nog maar 1x per week.

Onderling hebben we een app aangemaakt en zo kunnen we voor elkaar invallen bij ziekte en vakantie. Bij het ophangen vd bakken waren er een tiental buurtbewoners actief en zaten er hier in de tuin na afloop  veel mensen aan de koffie. er waren een paar buurtbewoners die elkaar nog niet kenden. Ook wij kennen niet iedereen in de straat en we kunnen nu al zeggen dat ons projectje al aardig geslaagd is.
We gaan nu ons best doen om voor volgende jaar het bloemengeld van € 275,00 bij elkaar te krijgen.

Beppie van Stiphout