DORPSRAAD BEEK EN DONK

Voor het bevorderen van het woon- en leefmilieu van Beek en Donk

In de loop van haar 5 jarig bestaan heeft de dorpsraad vele projecten gerealiseerd dan wel ondersteund. Hier vindt u er een aantal.