DORPSRAAD BEEK EN DONK

Voor het bevorderen van het woon- en leefmilieu van Beek en Donk

Veilig verkeersactie bij Sparta ’25

Op zaterdag 14 april jl. werd er door Sparta ’25 en de Dorpsraad Beek en Donk samen met de gemeente en enkele leden van de jeugdraad, een veilig verkeersactie gehouden bij de oversteekplaats van Sparta ’25.

Door middel van borden en spandoeken werden de automobilisten nog eens gewezen op het gevaar van deze oversteekplaats en het belang van het aanhouden van een veilige snelheid.

De kinderen van de jeugdgemeenteraad konden met een laser gun de snelheid van de auto’s meten en de automobilist kon direct , middels borden als “te hard” of “dankt u”, gewezen worden op de resultaten van de meting.

Ook werd een nieuwe ingang voor het Sparta terrein in gebruik genomen. Deze ingang sluit direct aan op de oversteekplaats. Hierdoor werden alle overstekende voetgangers nog beter geleid naar dat ene oversteekpunt.

Op 28 april a.s.  wordt hier ook nog eens een hele speciale 3D oversteekplaats in gebruik genomen.

De meeste ouders, die hun kinderen kwamen halen en brengen, toonden zich enthousiast voor deze actie.