DORPSRAAD BEEK EN DONK

Voor het bevorderen van het woon- en leefmilieu van Beek en Donk

Privacy beleid Stichting Dorpsraad Beek en Donk

De gegevens die je aan Stichting Dorpsraad Beek en Donk verstrekt zal de stichting strikt vertrouwelijk houden en voor geen andere doeleinden gebruiken of ter beschikking stellen aan derden. Stichting Dorpsraad Beek en Donk zal verder zo zorgvuldig mogelijk met je gegevens omgaan.

-      Gegevens bestuursleden.

Op de website worden van de bestuursleden slechts de naam en de functie binnen het bestuur, vermeld. Contact kan worden opgenomen via het contactformulier of het algemene mailadres: info@dorpsraad-beekendonk.nl

-      Gegevens aanvragers leefbaarheids-initiatieven

De Stichting vraagt alleen de naam en emailadres of telefoonnummer om contact te leggen en bankgegevens om het eventuele toe te kennen bedrag te kunnen overmaken. Deze gegevens worden zorgvuldig bewaard en worden verder nog gebruikt om een overzicht te bewaren van de toegekende subsidies. Stichting Dorpsraad Beek en Donk verkoopt of verhandelt geen gegevens.

-      Andere contactgegevens

Via het contactformulier ontvangt de Dorpsraad slechts naam, e-mail adres en telefoonnummer, welke gebruikt worden ter communicatie. Nu gebruik worden de gegevens gewist.

-      Leden, Denktank, etc.

Slechts die persoonsgegevens nodig om aan wettelijke voorschriften te voldoen worden opgeslagen. Na beëindiging van de relatie zullen de gegevens uit de bestanden worden gewist.  

-      Foto’s

Van sommige activiteiten , door de Dorpsraad ondernomen of ondersteund, worden foto’s gemaakt en enkele daarvan op de site of Facebook gepubliceerd. Hiervoor wordt aan afgebeelde personen toestemming gevraagd en er wordt zorgvuldig mee omgegaan.

Als er kinderen op te zien zijn, zal extra voorzichtigheid betracht worden en herkenbaarheid vermeden worden. Mochten er toch bezwaren tegen publicatie zijn, geef dit dan door aan info@dorpsraad-beekendonk.nl.

De gegevens zijn veilig opgeslagen in ons eigen systeem waar anderen geen toegang toe hebben.

Mocht u informatie willen hebben over welke gegevens wij van u hebben opgeslagen, kunt u dat kenbaar maken door een mail testuren naar info@dorpsraad-beekendonk.nl

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Mocht u geen prijs stellen op bewaring van gegevens, kunt u dat kenbaar maken met een mail naar info@dorpsraad-beekendonk.nl   

De gegevens zullen dan direct gewist worden.

Mocht je desondanks niet tevreden zijn over het privacy beleid van Stichting Dorpsraad Beek en Donk  dan stellen we het zeer op prijs dat je daarover contact met ons opneemt via het mailadres: info@dorpsraad-beekendonk.nl