DORPSRAAD BEEK EN DONK

Voor het bevorderen van het woon- en leefmilieu van Beek en Donk

30 km actie bij OBS 't Klokhuis

Donderdag 5 april heeft de Dorpsraad Beek en Donk samen met OBS 't Klokhuis een 30 km actie gehouden op de toegangswegen naar de school. Na een korte instructie mochten de kinderen de 30 km stickers op houten plaatjes plakken, welke later aan lantaarnpalen bevestigd konden worden.

De leerlingen en hun begeleiders hadden nog een aantal grotere 30 km stickers bij zich om uit te delen aan de bewoners van de toegangswegen naar de school. Deze konden dan geplakt worden op de kliko.

Ook werden er bij school en de directe omgeving spandoeken opgehangen om alle verkeer nog eens te wijzen op een verkeersveilige schoolomgeving.

Na deze actie kan het niemand nog ontgaan dat in de straten rond de school een veilige rijsnelheid van 30 km aangehouden dient te worden.