DORPSRAAD BEEK EN DONK
Voor het bevorderen van het woon- en leefmilieu van Beek en Donk

Werkgroep PR

De werkgroep PR houdt zich bezig met informatie en publicatie richting de Beek en Donkse bevolking.

Momenteel gebeurt dit door middel van de volgende activiteiten:

- Website.

- Publicaties in plaatselijke en regionale bladen.