DORPSRAAD BEEK EN DONK
Voor het bevorderen van het woon- en leefmilieu van Beek en Donk

WMO

WMO ziet toe op úw zorg! 

Dorpsraad Beek en Donk kent een vertegenwoordiging in de Laarbeekse WMO-raad met twee personen.

Dat betekent dat er een rechtstreeks contact is met genoemde raad, die eens per maand bij elkaar komt.

De WMO-raad heeft als taak: het toezien op de uitvoering van de WMO-wetgeving in de gemeente Laarbeek. Dat betekent dat de raad over alle aspecten van de WMO, waaronder de jeugdzorg, de vraag om huishoudelijke hulp en andere zorg-ondersteunende maatregelen, gevraagd en ongevraagd de gemeente adviseert, signaleert bij de uitvoering van de WMO en de gegeven zorg evalueert.

Omdat de Dorpsraad graag inwoners behulpzaam, is kunt u Mevr. Anne v.d. Heuvel en/of Dhr. J. v. Dijk voor uw op- en/of aanmerkingen op de uitvoering van de WMO benaderen. 

Zij kunnen u behulpzaam zijn en eventueel helpen om de goede WMO-zorg te krijgen of u wegwijs maken in het veranderde WMO-landschap. Stuur uw opmerkingen naar: info@dorpsraad-beekendonk.nl