DORPSRAAD BEEK EN DONK
Voor het bevorderen van het woon- en leefmilieu van Beek en Donk

Aanvraagformulier voor financiële ondersteuning.

Stuur altijd ook nog een begroting van het project naar

Dorpsraad Beek en Donk

Commissie Leefbaarheidsidee

Rietkampen 71

5741 XG  Beek en Donk

Of als bijlage per mail naar leefbaarheidsidee@dorpsraad-beekendonk.nl 

steeds met datum aanvraag.