DORPSRAAD BEEK EN DONK

Voor het bevorderen van het woon- en leefmilieu van Beek en Donk


Financiële ondersteuning

 Advies.

De Dorpsraad is er voor u. Alle inwoners van Beek en Donk kunnen bij de dorpsraad terecht voor het aandragen van ideeën en het opstarten van initiatieven.

De Dorpsraad helpt de inwoners door mee te denken, mee te beslissen en medeverantwoordelijkheid te dragen op het gebied van leefbaarheid.

Sinds juni 2018 kunt u ook uw aanvragen rondom vergroening en verfraaiing van uw straat, buurt of wijk (buurtidee) bij de Dorpsraad indienen.

Mocht u nu zelf zo'n goed idee hebben, maar:

  • Ik weet niet goed hoe dit aan te pakken
  • heb ik een vergunning nodig en hoe regel ik dat?
  • kom ik in aanmerking voor subsidie en zo ja, waar kan ik dan terecht?

En voor nog veel meer vragen.......kunt u altijd contact opnemen met de Dorpsraad.

Stuur een mail naar: leefbaarheidsidee@dorpsraad-beekendonk.nl 

en stel hier uw vraag.

Financiële bijdrage.

Als u een idee heeft waarmee de leefbaarheid in Beek en Donk verbeterd kan worden, of u hebt een idee voor de verfraaiing van uw buurt of straat, dan kunt u een aanvraag voor een bijdrage indienen.

De aanvraag dient een omschrijving te geven van het idee en voorzien te zijn van een kostenbegroting. Het benodigde formulier vindt u hier.

Laat uw inspiratie maar werken, alle ideeën kunnen worden ingediend. Een commissie van de Dorpsraad  beoordeelt de binnengekomen aanvragen en zal u zo spoedig mogelijk berichten of en voor hoeveel, het plan beloond zal worden.

Uw aanvraag zal wel aan enkele voorwaarden moeten voldoen. Deze voorwaarden vindt u hier.

Om zoveel mogelijk aanvragen te kunnen belonen, is de maximale bijdrage per idee vastgesteld op

   € 500.00.

Graag zien we binnenkort uw idee bij ons binnenkomen.