DORPSRAAD BEEK EN DONK
Voor het bevorderen van het woon- en leefmilieu van Beek en Donk

Buurtpreventie Beek en Donk

Sinds enkele weken is Buurtpreventie Beek en Donk opgegaan in een eigen stichting:

Stichting Buurtpreventie Beek en Donk.

Ook is er een eigen website gemaakt waarop u alle benodigde informatie kunt vinden.

Wilt u naar deze site, klik dan hier.